KORVAKADEMIEN

NU TAR VI KORVEN IN I FINRUMMET

Korvfestivalen arrangeras i samarbete med Korvakademien, en ideell förening som bildades 1991 och består av tolv ledamöter. Korvakademien arbetar för att höja korvens anseende i samhället, öka utbudet av god korv, placera korven i rätt sällskap samt öka korvens användningsområde. Under kalenderåret genomför Korvakademien en rad olika aktiviteter för att sätta korven i fokus, varav Korvfestivalen är en av dem.

DEN MEST PRESTIGEFYLLDA AKADEMIEN. FÖR KORVAR.

LEDAMÖTER

Christina Möller, preses. Leading Lady i Matsverige
Maud Lindblå, sekreterare. Journalist
Anders Örnevall, Journalist och FD Chefredaktör Fast Food Magazine
Ella Nilsson, Matpersonlighet och tidigare vd på Svensk Köttinformation
Maria Forshufvud, VD Svenskmärkning AB
Lena Söderström, Matskribent och författare
Jan Scherman, Korvälskare, skribent och f.d. direktör
Anders Levén, Kock
Ulf Elving, Radiopersonlighet
Johan Swahn, Fil. dr sensorik
Roland Persson, Vinnare Årets Kock

HEDERSLEDAMÖTER

Sören Lundström, skattmästare. Korvör emeritus
Ricard Constantinou, Krögare och entreprenör

Läs mer om Korvakademien och dess arbete på http://www.korvakademien.nu.

KORVAKADEMIEN

NU TAR VI KORVEN IN I FINRUMMET

Korvfestivalen arrangeras i samarbete med Korvakademien, en ideell förening som bildades 1991 och består av tolv ledamöter. Korvakademien arbetar för att höja korvens anseende i samhället, öka utbudet av god korv, placera korven i rätt sällskap samt öka korvens användningsområde. Under kalenderåret genomför Korvakademien en rad olika aktiviteter för att sätta korven i fokus, varav Korvfestivalen är en av dem.

DEN MEST PRESTIGEFYLLDA AKADEMIEN. FÖR KORVAR.

LEDAMÖTER

Christina Möller, preses. Leading Lady i Matsverige
Maud Lindblå, sekreterare. Journalist
Anders Örnevall, Journalist och FD Chefredaktör Fast Food Magazine
Ella Nilsson, Matpersonlighet och tidigare vd på Svensk Köttinformation
Maria Forshufvud, VD Svenskmärkning AB
Lena Söderström, Matskribent och författare
Jan Scherman, Korvälskare, skribent och f.d. direktör
Anders Levén, Kock
Ulf Elving, Radiopersonlighet
Johan Swahn, Fil. dr sensorik
Roland Persson, Vinnare Årets Kock

HEDERSLEDAMÖTER

Sören Lundström, skattmästare. Korvör emeritus
Ricard Constantinou, Krögare och entreprenör

Läs mer om Korvakademien och dess arbete på http://www.korvakademien.nu.