TACK FÖR I ÅR!

Vi är tillbaka i Göteborg hösten 2023.
Kan du inte bärga dig, så arrangerar vi
Korvfestivalen i Stockholm 10 – 12 mars 2023.

TACK FÖR I ÅR!

Vi är tillbaka i Göteborg hösten 2023. Kan du inte bärga dig, så 
arrangerar vi Korvfestivalen i Stockholm 10 – 12 mars 2023.