NU TAR VI KORVEN IN I FINRUMMET
Korvfestivalen arrangeras i samarbete med Korvakademien, en ideell förening som bildades 1991 och består av tolv ledamöter. Korvakademien arbetar för att höja korvens anseende i samhället, öka utbudet av god korv, placera korven i rätt sällskap samt öka korvens användningsområde. Under kalenderåret genomför Korvakademien en rad olika aktiviteter för att sätta korven i fokus, varav Korvfestivalen är en av dem.

Läs mer om Korvakademien och dess arbete på www.korvakademien.nu.

©2019 Korvfestivaler AB • info@korvfestivalen.se • 08-26 38 08 • Integritetspolicy

Log in with your credentials

Forgot your details?